تعرفه شارژ

تعرفه اس ام اس پنل های کاربری

هزینه ارسال اس ام اس بر اساس مبلغی که شارژ می کنید و طبق جدول زیر محاسبه می شود. به عنوال مثال اگر مبلغ شارژ شما از یک ریال تا یک میلیون ریال باشد برای پنل طلایی مبلغ هر پیامک 100 ریال و اگراز یک میلیون ریال تا 2 میلیون ریال باشد مبلغ هر پیامک 95 ریال محاسبه میشود.

توجه : مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به هزینه هر پیامک افزوده می شود.

توجه : دریافت اس ام اس هزینه ای ندارد.

نکته مهم : هزینه پیامک های زیر فقط مختص چهار پنل (پایه، ویژه ، تجاری و طلایی) می باشد و پنل نمایندگی دارای نرخ ثابت  90 ریال میباشند.

 

مبلغ شارژ نوع پنل هزینه پیامک
1 ریال                   تا         1000.000 ریال پنل پایه 130 ریال
1000,000 ریال      تا         2000.000 ریال پنل پایه 120 ریال
1 ریال                   تا         1000.000 ریال پنل ویژه 120 ریال
1000,000 ریال      تا         2000.000 ریال پنل ویژه 110 ریال
1 ریال                   تا         1000.000 ریال پنل تجاری 110 ریال
1000,000 ریال      تا         2000.000 ریال پنل تجاری 100 ریال
1 ریال                   تا         1000.000 ریال پنل طلایی 100 ریال
1000,000 ریال      تا         2000.000 ریال پنل طلایی 95 ریال